Kvægsygdomme

Kontakt

På fanebladene herunder beskrives sygdomme, der bekæmpes på besætningsplan.

Salmonella saneringen går ind i sin sidste fase, og lovgivningen  skærpes hele tiden, for at få de sidste smittede besætninger fri.

B-streptokokker (yverbakterie) er også underlagt lovgivning og har været bekæmpet i årtier. Vi lever med den, men på et lavt niveau.

Mycoplasma er en kendt encellet mikroorganisme, der fik ny aktualitet i forbindelse med fodringsproblemer i mange besætninger i 2012. Nu dukker den op sporadisk i besætninger med immunhæmning.

Digital dermatitis er en meget udbredt og smertefuld klovinfektion, der medfører halthed. Behandling skal ske i det helt akutte stadium, og arbejdet skal systematiseres via ugentlige tjek af køer og kvier.

Paratuberkulose giver kroniske tarminfektioner og dermed produktionstab. Det er ikke muligt at teste et dyr fri for paratuberkulose med 100% sikkerhed, hvilket vanskeliggør sanering.

Akutte besøg

Du kan altid få besøg af en dyrlæge.

Vi bor tæt på jer og kan straks køre ud til akut syge dyr, kælvende dyr med videre.

Vi har vagt 365 dage om året, og du kan ringe til os alle døgnets timer.

Eksperter med fokus på kvæg

Vi tager hånd om besætningen og hjælper jer med sundhedsrådgivning og regelmæssige besøg.

Dedikeret fokus på ny viden

I får sparring og den nyeste faglige viden fra os kombineret med mange års praktiske erfaringer.

Sund og åben dialog

I kan altid komme i kontakt med os, når I har brug for det.