Paratuberkulose

Kontakt

Paratuberkulose er en kronisk tarminfektion, der kommer snigende, og som skyldes mykobakterier. Tarmslimhinden bliver gradvist fortykket, og køerne bliver magre. Kan sammenlignes med Crohns syge hos mennesker

 

SKJULT SYGDOM MED PRODUKTIONSTAB

Infektionen etableres i de første 4-5 måneder af kalvens liv, men viser sig først med kliniske symptomer ved 1½-2 års alderen. Infektionen kan også forløbe helt skjult, hvis der er tale om en mild infektion. Sygdommen viser sig oftest med kliniske symptomer ved og efter kælvning, hvor køerne er stressede. Køerne får diarre, der kan være med bobler i pga. gasudvikling. Behandling med almindelige diarrehæmmende midler virker ikke.

På grund af det snigende sygdomsforløb er det vanskeligt at udpege smittede dyr og få dem udsat i tide. Det er derfor en skjult sygdom, der kan forårsage store produktionstab, hvis der er et højt smitteniveau i besætningen. Leverandørerne i mejeriet Thiese har forsøgt at sanere sig ud af sygdommen. De er ikke helt i mål.

Bekæmpelse af paratuberkulose vanskeliggøres af, at analyseresultater for mykobakterier er forbundet med en del usikkerhed. For at opnå en rimelig sikkerhed i diagnostikken er man nødt til at have flere prøver af den samme ko på forskellige tidspunkter i dens cyklus.

 

OPDELING I RØDE, GULE OG GRØNNE KØER

Ved kontrolleringerne testes mælkeprøverne samtidig for paratubekulose hver tredje måned. Når man har 3-4 prøveresultater for den samme ko, kan man kategorisere det som en grøn, gul eller rød ko. De røde køer er voldsomt inficerede og skal kælve for sig selv. Kalven må ikke opfodres med deres mælk. Køerne skal på sigt udsættes. Grønne køer anses for fri for smitte, og der er ingen restriktioner. De gule køer er en mellemgruppe, hvor der skal være skærpet fokus. Hvis det er praktisk muligt, bør de kælve separat, og deres mælk skal ikke gives til spæde kalve.

Da dyrene smittes i løbet af en relativt kort periode af deres liv – de første 4-5 levemåneder, og med størst risiko helt i starten – er det helt essentielt, at man kombinerer ovennævnte med hygiejniske og smitteforebyggende tiltag i kælvningsområdet og hos de små kalve. Der gælder de samme forholdsregler som nævnt under Salmonella, se her på hjemmesiden.

Akutte besøg

Du kan altid få besøg af en dyrlæge.

Vi bor tæt på jer og kan straks køre ud til akut syge dyr, kælvende dyr med videre.

Vi har vagt 365 dage om året, og du kan ringe til os alle døgnets timer.